...Půda mužského srdce je kamenitá, každý si na ní pěstuje,co umí....a stará se o to.
Blog Lubomíra Tomika

Únor 2017

Básník není kouzelník....

28. února 2017 v 11:03
Básník není kouzelník,ale jeho pojetí jazyka jako,,society of life"-jak definuje Cassirer magické vidění světa-jej magii přibližuje.Třebaže báseŇ není kouzlo ani kletba,básník po způsobu zaříkávání a věšteb probouzí tajné síly jazyka.Básník očarovává jazyk pomocí rytmu.Jeden obraz vyvolává obraz další.Převažující funkce rytmu odlišuje tak báseŇ od všech ostatních literárních forem.BáseŇ je sourhn vět,uspořádání slov zakotvené v rytmu.
...a rytmus je cosi neoddělitelného od našeho lidského bytí. Chci říci: je to nejjednodušší a nejstarší nejtrvalejší projev rozhodujícího faktu,který nás nutí být lidmi: být časoví,být smrtelní a být ustavičně vrháni k ,,nečemu", k tomu ,,jinému" : k smrti, k Bohu,k milované bytosti,k našim bližním.
BáseŇ tíhne k opakování a znovuvytváření okamžiku....čas básně se liší od chronometrického času. Co se stalo, stalo se-říkají lidé. Pro básníka,to co se stalo, znovu nastane, znovu se vtělí.
...A vtěluje se znovu dvěma způsoby:ve chvíli básnického tvoření a potom jako znovuvytváření, když čtenář znovu prožívá obrazy básníka a znovu přivolává tuto vracející se minulost.BáseŇ je archetypický čas,který se zpřítomŇuje, sotva rty opakují jeho rytmické věty.tyto rytmické věty jsou tím,čemu říkáme verše a jejich funkce spočívá ve znovuvytváření času.
...Vskutku, poezie je touha.
z knihy Luk a lyra od Octavia Paze

Slova...

28. února 2017 v 10:46
...Každé slovo nebo skupina slov je metaforou.A zároveŇ je magickým nástrojem, to jest něčím, co je s to změnit se v jinou věc a proměnit to,čeho se dotkne...Slovo je symbol, který vyzařuje symboly. Člověk je člověkem díky jazyku,díky původní metafoře,která jej udělala něčím jiným a odloučila jej od přirozeného světa. Člověk je bytost,která se stvořila sama tím, že stvořila jazyk.Skrze slovo je člověk metaforou sama sebe.
Stálé vytváření obrazů a rytmických slovních forem je důkazem magického charakteru řeči a její básnické přirozenosti..Jazyk má přirozený sklon krystalizovat v metafory. Slova do sebe ustavičně narážejí a při svém střetnutí vykřesávají jiskry nebo vytvářejí světélkující dvojice.Nebe slov se ustavičně plní novými hvězdami...Jiná slova a věty zároveŇ mizí.Znenadání na úhoru unaveného jazyka vyraší slovní květy.V houštinách řeči bydlí uhrančivé stvůry. Především stvůry žravé. V lůně jazyka zuří občanská válka na život a na smrt. Všichni proti jednomu.jeden proti všem. Obrovská masa ustavičně v pohybu,stále se rozmnožující, opojená sama sebou! Ze rtů dětí, pošetilců,učenců,hlupáků,zamilovaných nebo osamělých tryskají obrazy,slovní hříčky,výrazy vynořivší se z nicoty....Slova jsou ze vznětlivé látky a vzplanou sotva se jich dotkne obrazotvornost nebo fantazie.
z knihy Luk a lyra od Octavia Paze

Massive Attack - Inertia Creeps

27. února 2017 v 21:57
"Inertia Creeps"
Recollect me darling raise me to your lips
Two undernourished egos four rotating hips
Hold on to me tightly I'm a sliding scale
Can't endure then you can't inhale
Clearly
Out of body experience interferes
And dreams of flying I fit nearly
Surrounds me though I get lonely
Slowly

Moving up slowly
Inertia keeps
She's moving up slowly
Slowly
Moving up slowly
Inertia creeps
Moving up slowly
She comes
Moving up slowly
She comes
Moving up slowly
Inertia creeps
Moving up slowly
She comes
Moving up slowly
Moving up slowly

In my home no chrome as clear as
See me now with my nearest dearest
Been there when I'm over careering
Room shifting is endearing
Between us is our kitchen
Would you found my irritant's itching
Been here before
Been here forever

Moving up slowly
Inertia keeps
Moving up slowly
Inertia creeps
Moving up slowly
Inertia keeps
Moving up slowly
She comes
Moving up slowly
Moving up slowly
She comes moving up slowly
Inertia creeps moving up slowly

She comes
I make no sound in my eider-down
Awake I lie in the morning's blue
Room is still my antenna in you
Nylon burns the bedspread with two
Gravity's zero see me stall
I bounce off walls lose my footing and fall
It can be sweet though incomplete though
And the frames will freeze
See me on all four's
It's been a long time

She comes
She comes
I want to x you
She comes
I want to x you
She comes

I caught your radio waves
I caught your radio waves
Will you take a string
Say you string me along
Say you string me along
Say inertia creeps
Inertia creeps and she comes
Say she comes
Say she comes
Say she comes
Say she comes

Kostým Tebe.

26. února 2017 v 15:05 | Lubomir Tomik
Kostým Tebe.

rýč zazvonil o kámen
nervózně jsi sebou trhla ve spaní
rýč zaduněl o dubové dřevo
karavany snů zabloudily v mámení
rýč seškrábnul zbytky kůže a
tedy
ulehnu,
ulehnu pod osamělý strom v polích,
navléknu,
navléknu si kostým Tebe.


KRYPTOR - PADESATY V RADE (GENOCIDA I)

26. února 2017 v 13:15


Jama -text je v originále báseň od Ivana Gorana Kovačiče
https://en.wikipedia.org/wiki/Ivan_Goran_Kova%C4%8Di%C4%87
Sodom- Iron Fist

26. února 2017 v 12:45