...Půda mužského srdce je kamenitá, každý si na ní pěstuje,co umí....a stará se o to.
Blog Lubomíra Tomika

Leden 2017

Poezie...

31. ledna 2017 v 10:57
Shelley uvádí: Poezie je opravdu něco božského.Její dar člověku zajišŤuje častá navštívení božství.Intelekt, jež vede umělcovu ruku/jak říká Michelangelo/ si nedokáže vysvětlit započetí a růst uměleckého díla.Básníci jsou žrecové a zvěstovatelé nepředvídané inspirace.Jsou zrcadla gigantických stínů,které budoucnost vrhá do přítomnosti.Básníci vyjadřují slova,kterým nerozumí sám ten,kdo je vyslovuje.Jsou hlásné trouby,které vyzývají k boji,ale vlastní výzvu přitom neslyší.Básníci jsou neznámí zákonodárci světa. Básnická tvorba nezávisí na vůli. Největší básník nemůže říct: chci tvořit. Poezie rodí bytí v bytí. Druhotně vytváří nám známý svět. Obnovuje kosmos. Poezie se nepodřizuje myšlení. Její nalézání a mizení závisejí na našem rozumu stejně málo,jako málo závisejí na naší vůli.Básník se v přechodných obdobích mezi inspiracemi neodlišuje od jiných lidí. Stejnou měrou jako oni je vystaven pokušením všednosti.-srovnej s Puškonovými slovy: A mezi dětmi nicotných světa je možná ze všech nejnicotnější.
z knihy Subjekt a kosmos od Vjačeslava Ivanova.

GO 5. KYU, modré nebo fialové obi

30. ledna 2017 v 19:53

GO 5. KYU, modré nebo fialové obi

Základní čekací doba pro získání čtvrtého žákovského stupně je 6 měsíců od předešlého

KATA: Heian Yondan

KIHON:

 1. (ZE) Oi-tsuki Sanbon-tsuki vpřed
 2. (ZE) Age-uke + Gyaku-tsuki vzad
 3. (HA) Soto-ude-uke vpřed + na místě (KI) Yoko-empi-uchi, Shomen-uraken, (ZE) + Gyaku-tsuki
 4. (KO) Shuto-uke vzad + Kizami-mae-geri, (ZE) Gyaku-Nukite
 5. (KA) Mae-geri-rengeri vpřed ( Kizami-mae-geri, Mae-geri )
 6. (HA) Uchi-ude-uke vzad + Gyaku-tsuki
 7. (KA) Mawashi-geri-rengeri vpřed ( Kizami-mawashi-geri, Mawashi-geri )
 8. (KI) Yoko-geri-keage stranou 3x levou, pak 3x pravou
 9. (KI) Yoko-geri-kekomi stranou 3x levou, pak 3x pravou
 10. (ZE) Gedan-barai vzad + Uraken-uchi
 11. (KA) Mae-geri, Mawashi-geri, + (ZE) Gyaku-tsuki vpřed
 12. (KA) Shiho-mawashi-geri

KUMITE: Kihon-ippon-kumite Nidan

Oba od sebe ve vzdálenosti pro útočníka na Yori-ashi + Gyaku-tsuki
Útoky : útočník (KA) provádí Yori-ashi + Gyaku-tsuki ( 1x Jonda, 1x Chudan, 1x Gedan ) Postoj Migi pravý, pak Hidari levý
Obránce v (ZE) na místě provádí z nápřahu kryt Age-uke, Soto-ude-uke, Gedan-barai + todome Gyaku-tsuki
Důraz je kladen na načasování techniky uke + todome Gyaku-tsuki

SHIME WAZA: techniky škrcení

 • Hadaka-jime hřbet a část palce jedné ruky škrtí, druhá utahuje v úchopu za prsty škrtící ruky
 • Okuri-eri-jime obě ruce se kříží co nejtěsněji u krku palci k bradě, úchopem za oděv
 • Kata-ha-jime nástup jako u Okuri-eri-jime, útočník zvedá ruku,provádíme podhmat pod touto rukou a škrtíme tlakem na temeno proti úchopu za oděv těsně pod bradou
 • Juji-jime křížný úchop oběma rukami oděvu mezi palce a prsty, škrtíme přetočením malíkovými hranami tlakem celým tělem na krk útočníka

Brzká ranní projížďka.

30. ledna 2017 v 19:47 | Lubomir74

Burzum - Dunkelheit

28. ledna 2017 v 18:59


A už nejsem doma.Rollins Band Liar

28. ledna 2017 v 16:43Ghost Brigade - Grain

28. ledna 2017 v 13:21