...Půda mužského srdce je kamenitá, každý si na ní pěstuje,co umí....a stará se o to.
Blog Lubomíra Tomika

Srpen 2016

Dočteno.Uf.

27. srpna 2016 v 10:36 | Lubomir74
Ěmile Zola-Lidská bestie. Zezačátku to vypadalo na červenou knihovnu a najednou jsem od toho nemohl odtrhnout oči, četl jsem to všude a dneska při snídani došel až na konec,který byl opravdu makabrózní.Takhle výbornou knihu jsem nečetl už pěkně dlouho.

Nové album Sodom-Decision day.


Ta otázka...

16. srpna 2016 v 22:20
Dnes ve Velkých Losinách na bývalé romantické plovárně,teď jakémsi kříženci Pasohlávek a něčeho nepojmenovatelného , vyslechnutý rozhovor dvou dětí tak kolem osmi, devíti let- Myslíš,že je v nebi internet ?

Vektor:terminal redux.

13. srpna 2016 v 23:03

Probably the best thrash metal album in the last 15 years or so.
I hope 11:17 will be remembered forever. Sounds like the entire band ascending beyond time and space.
Very few songs have the power to make me completely speechless, but this... words just can not make enough justice to describe it. I'm literally in tears. This whole album was a journey like the time just stopped listening to it. I consider all of Vektor's albums masterpieces, but after listening to this for the first time i just sat there for minutes in silence after the record stopped just wondering and processing the phenomenal quality and talent i just witnessed. That's a sign of a good fucking album

Cygnus terminal.

13. srpna 2016 v 22:55 | Lubomir774
Nemůžu dnes začít jinak.

Tento moment,kurva.-
Iso Subject 5, where were you?
Gone for 13 years and only aged 2

We deal with the terminal, we deal with death
We are the bringers of balance; we are the lungs of the cosmic breath

Iso Subject 5, your tracker was damaged at take-off
How could you survive?
We thought you were gone

Cygnus Terminal

Iso Subject 5, you say that's not your name?
Isolation must have twisted your brain

We deal with the terminal, we deal with death
We are the bringers of balance, we are the lungs of the cosmic breath

Iso Subject 5, you've strayed from your tests
You must have lost your mind
Why don't we just kill you now and put this all to rest?

I crossed the Great Divide
I now have command over time
It's futile to object
Now grant my parole from the Isolation Project

All the years trapped in silence
All there was to confide in
Was my waning sense of worth
Now reprieved of the tests
My soul is battered at best
But I've lived to see my rebirth

Policies of my decree
Once again, are enforced by me
Epsilon, Pteropticon
Failing now because of my leave
LCD, at full capacity
This is where I'll restart my work
Take the names of those who caused me shame
Be silent, swift, and deft on your search

Like the moon is silent, consumed by the void
All screams from inside are destroyed

I have returned
With malice that can't be unlearned
I have arrived
Like the rise of a massive tide


Sakra ,ten verš,-
Beacon light within my sight

v tom oakmžiku

a co se týká Coolapes:8:10!!!!!!!
Odkazuji na video v čase:

Broskve soumraku.

9. srpna 2016 v 19:38 | Lubomir74
Broskve soumraku.


Pokaždé když potkáš někoho nového v den análního orgasmu vezme Ti to kus duše.
Otevřu oči jsem kus papíru s tajemstvím v mém vlastním žaludku a:

Padala prostorem
Explicitních slov
Rychle vířících kolem Ní
Dmoucích se ve rtech
Užaslá neschopností je vyslovit je vyslovit je vyslovit
Rozkouskována pocity
A přesto to udělala přesto
Brzy vložila svůj jazyk na její
Ochutnávka temnoty

Broskve soumraku
A hranice světla a tmy
Broskve soumraku
A počítá měsíce a počítá dny
Luk napnutý až k prasknutí
Oko pevné a jasné
Nedoufej v milost Šarlatové ženy

Broskve soumraku
A otisk Její rtěnky
Broskve soumraku
A první noha v pasti podkolenky
Lov započal
Okované koně vyplivnul les
Není nic jen Šarlatová žena

Broskve soumraku
A slazené nejen ochutnávkou sladkosti
Broskve soumraku
A celé naplněné cukrem lehkosti
Lovec padl k zemi
Okolostojící ani nedutali
Než ve službách Šarlatové ženy

Broskve soumraku
A žena hadrem oděná
Broskve soumraku
A měsíc pod nohama má
Luk napnuté duhy
Ohýbá ona samotná
Nádhera šarlatové ženy

Broskve soumraku barokní
Aktivují primitivní živočišné pudy
Broskve soumraku
A ta cesta vede jen tudy
Lovec visí u pasu Bohyně
Omrdaný zlomenou pátěří
Nástrojem šarlatové ženy

Broskve soumraku, světla, tmy
A páska se otáčí a otáčí
Broskve soumraku
A hledáš kde roste na břehu bodláčí
Luk napne lovce
Okrasně ho pošle napříč lese
Napříč srdcem Šarlatové ženy.

Platinová , úzká ústa
Extaticky Tě
Rozevře
Drápy svých rukou
Ustaraná se Ti podívá do očí
Rvu Tě na kusy
A sleduji Tvé zorničky
Blikající fantastickým SOS
Opět a zas a zas a zas a zas.

Broskve soumraku zasažené lehkými šlehy.
Zavřu oči.

Při zalévání kávy horká voda vklouzne do hrnku a rozlévá se po stranách
jako ruka sjíždějící po chlapeckém zadku džezové dívky
dva knoflíky do límečku Schrodingerovy kočky,
to zásvětní bezčasí.

Schrödingerova kočka

8. srpna 2016 v 22:19

Popis experimentu

Představme si kočku neprodyšně uzavřenou v neprůhledné krabici. V krabici je také umístěn přístroj obsahující radioaktivní nuklid a nádobu s jedovatým plynem. Pokus je navržen tak, že po jedné hodině je 50% pravděpodobnost, že se nuklid rozložil. Pokud přístroj detekuje rozpad nuklidu, uvolní plyn, který otráví kočku. Podle principů kvantové mechaniky se nuklid, který není pozorován, nachází v superpozici stavu "rozloženého nuklidu" a stavu "nerozloženého nuklidu" (existuje jakoby v obou stavech zároveň). Z toho vyplývá, že i celá soustava by se měla nacházet v superpozici stavů rozpadlý nuklid, mrtvá kočka a nerozpadlý nuklid, živá kočka. Avšak pokud otevřeme krabici, uvidíme pouze jeden z těchto stavů, kočka rozhodně nemůže být "zároveň živá i mrtvá".
Otázkou proto zůstává, kdy soustava přestává existovat jako superpozice stavů a stává se z nich pouze jediný? Účelem experimentu je ukázat, že teorie kvantové mechaniky není kompletní bez zákonů, které popisují stav, kdy vlnová funkce kolabuje a kočka zemře nebo zůstane naživu namísto obou těchto stavů.
Schrödinger samozřejmě nikdy nezamýšlel tento pokus praktikovat, aby zjistil, zda se kočka opravdu nachází v tomto polomrtvém/položivém stavu. Namísto toho konstatoval, že je teorie kvantové mechaniky nekompletní a neodpovídá skutečnosti v tomto znění. Kočka musí být buď živá, nebo mrtvá (neexistuje žádný stav mezi životem a smrtí) a stejné pravidlo (dovozuje Schrödinger) musí platit i pro nuklid. Musí být buď rozložený, nebo ne.
Mohli bychom tento paradox dále prohlubovat. Schrödinger se jde podívat do laboratoře, zdali je kočka živá, nebo mrtvá. Z hlediska jeho kolegů se teď Schrödinger nachází v superpozici dvou stavů - ví, že je kočka naživu a ví, že je mrtvá - avšak pro ně kočka zůstává nadále mrtvá i živá. Vlnová funkce popisující tento stav kolabuje až ve chvíli, když Schrödinger vyjde z laboratoře a oznámí výsledek experimentu svým kolegům. Ale z hlediska lidí mimo budovu výzkumného ústavu by se měli všichni v budově nacházet v superpozici dvou stavů - vědí, že kočka přežila a vědí, že je mrtvá - a tedy z vnějšího pohledu je kočka stále zároveň živá i mrtvá. Atd. atd. až ad absurdum.
Gravitační pole však rychle způsobí dekoherenci stavů.[1]


Schrödingerova kočka je myšlenkový experiment, který roku 1935 vymyslel Erwin Schrödinger, aby poukázal na nesrovnalost interpretace kvantové mechaniky při přechodu mezi subatomickým a makroskopickým světem.
Posledních pár dní...

8. srpna 2016 v 21:52 | Lubomir74

-jsem v druhé půlce poslechu Vektor -Terminal redux-tam jsou momenty,že člověk při poslechu nevěřícně kroutí hlavou, jak je to album neuvěřitelně povedené, jsou tam momenty kdy brada padá až k zemi, chvíle kdy se střídá Pink Flody s masívními kytarovými nájezdy, epické ,epické,epické!!!
-musel jsem pohřbít našeho psa, dostal psisko jedno cukrovku, zhubnul , oslepnul.... krev v moči a pak už jen naposledy usnul.
-četl jsem Milence lady Chatterleyové, a najednou je tam popsaná scéna ,kterou jsem zažil, úplně mi přeběhnul mráz po zádech, podivné.
-rozepsaná delší věc-Broskve soumraku- už se loupe, už se objevuje.
-pořád musím myslet na to ,že Knížák řekl ,že mám být víc pokorný...jak moc ještě ,jak moc?!